Contacto

Area corporativa
corpo-principal-02
Empresas Grupo
Xardín elaborado por Dixardin
Presta un servizo integral de xardinería e paisaxismo a clientes particulares, corporativos e públicos. [Máis...]
Vista interior de la nave de Trameve
Centro de Tratamento de Vehículos fóra de uso por sinistro ou fin de vida útil (C.A.T.). [Máis...]
imagen area corporativa
Un Grupo Empresarial Forte e Competitivo
Galega de Economía Social, S.L. constituese no 2003 coma matriz dun conxunto de empresas fundadas na década dos noventa co obxectivo de consolidarse coma un Grupo [Máis...]
corpo-principal-07
Título noticias
Título Medidas
Cuerpo-principal
R. Social
medidas
Grupo
 
A Lei 24/2001
do 27 de decembro de Medidas Fiscales [Máis...]
O compromiso
de Galega de Economía Social coa [Máis...]
linea medidas
linea grupo